Atostogos

2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:

pradinio ugdymo programa: ugdymo proceso trukmė – 175 d.;

pagrindinio ugdymo programa (5–10, I–II gimnazijos klasės): ugdymo proceso trukmė – 185 d.;

vidurinio ugdymo programa: III gimnazijos klasėje – 180 d., IV gimnazijos klasėje – 170 d.;

Atostogos 2023–2024 m.m.

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

2024–2025 mokslo metų pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:

pradinio ugdymo programa: – 175 d.;

pagrindinio ugdymo programa: 185 d.;

vidurinio ugdymo programa: III gimnazijos klasėje – 180 d., IV gimnazijos klasėje – 170 d.

Atostogos 2024-2025 m.m.

Rudens atostogos 2024 m. spalio 28 d. – 2024 m. spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2024 m. gruodžio 27 d. – 2025 m. sausio 8 d.

Žiemos atostogos 2025 m. vasario 17 d. – 2025 m. vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos 2025 m. balandžio 22 d. – 2025 m. balandžio 25 d.

SVARBI MOKYKLOS INFORMACIJA

 • ELEKTRONINIS DIENYNAS. Tie, kurie dar neprisijungė prie elektroninio dienyno, skatiname tai padaryti. Ten galite rasti visą informaciją apie jūsų vaiko mokymąsi, rezultatus, mokytojų žinutes. Taip pat galite patys parašyti mokytojui žinutę. Jei kyla sunkumų dėl prisijungimo, kreipkitės į savo klasės mokytojus.
 • LIGA. Jei jūsų vaikas ryte pasijuto negerai, prašysime:
  • pasilikti vaiką namuose;
  • informuoti apie tai klasės mokytoją būdu, kuriuo Jūs su mokytoju bendraujate;
  • grįžti į mokyklą tik tuomet, kai būsite įsitikinę ar jus gydantis šeimos gydytojas pasakys, kad vaikas gali tęsti mokslus.
 • NEATVYKIMAS Į MOKYKLĄ. Primename, kad apie vaiko neatvykimą į pamokas turite informuoti klasės mokytoją mokytojo elektroniniu paštu ar telefonu.
 • VĖLAVIMAS Į MOKYKLĄ. Vėlavimas į mokyklą be pateisinamos priežasties nėra toleruotinas. Jei nutinka taip, kad matote, jog vaikas gali vėluoti į mokyklą, prašome informuoti apie tai klasės mokytoją/auklėtoją jo elektroniniu paštu ar telefonu.
 • MOBILIEJI TELEFONAI MOKYKLOJE. 1-4 klasių vaikų telefonai turi būti įdėti į jų kuprines ir garsas išjungtas prieš įeinant į mokyklą ir išsiimame ar garsas įjungiamas tik išėjus iš mokyklos. Pamokų metu naudotis telefonais yra draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai šios priemonės naudojamos mokymosi tikslais. Kitų klasių mokiniai mobiliuoju telefonu mokykloje gali naudotis TIK mokytojui leidus ugdymo tikslais. Jei mokinys mokykloje neleistinai naudojasi telefonu, bet kuris mokyklos darbuotojas gali paimti iš mokinio telefoną ir perduoda jį mokyklos administratoriui. Pirmą kartą telefoną mokinys gali pasiimti pats pasibaigus pamokoms. Tokiam atvejui pasikartojus, telefonas bus atiduodamas tik mokinio tėvams.
 • Jei esate susirūpinę, turite klausimų, visada kviečiame su mumis susisiekti. Siekiame išgirsti, įsiklausyti ir visus klausimus spręsti drauge. Susisiekite:

  • pirmiausia su savo klasės mokytoju.
  • Jei jūsų klausimo nepavyko išspręsti, tuomet kreipkitės į mokyklos administraciją.
  • Tėvų ir globėjų prašome nevykti į mokyklą nesusitarus. Visuomet pirmiausia susitarkite su mokytoju dėl pokalbio.